O meni | VladanBa's Blog

O meni

Slika bio

 

Moje ime je Vladan Đukanović.

Rođen u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, odrastao u Bosni i Hercegovini, od početka studija pa do danas nastanjen u Beogradu.

Student Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, odsjek za menadžment.

Član Zelene omladine Srbije i Svetskog omladinskog talasa.*

Pratilac i komentator društvenih i političkih dešavanja, nekad u sebi, a ponekad naglas.

about.me/VladanBa

 

 

 

*Svi stavovi izneseni na ovom blogu pripadaju isključivo meni kao autoru i ni na koji način ne mogu biti pripisani organizaciji. Zvanične stavove ovih organizacija utvrđuju njihovi članovi i organi u skladu sa demokratskim procedurama.